Storitve

Računovodsko – knjigovodske storitve

Ponujamo celovito elektronsko vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva.  Med knjigovodska dela sodi tudi obračunavanje osebnih dohodkov, obračun prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike, bolniške odsotnosti, obračun podjemnih in avtorskih pogodb, službena potovanja itd,… Ob koncu leta sledi bilanca stanja ter izkaz poslovnega izida.

Plačilni promet in poročila

Ob Vašem soglasju lahko za Vas opravljamo plačilni promet iz Vašega poslovnega računa, razna nakazila, plačila prispevkov ipd. Prav tako lahko za Vas oddajamo poročila na Furs, Ajpes, Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, v kolikor presegate predpisano kvoto, ali ste zavezani za plačilo prispevkov, ker kvote ne dosegate.

Mehka izterjava

V Sloveniji se je razširila plačilna nedisciplina, zato opravljamo tudi inovativno storitev, ki smo jo poimenovali » mehka izterjava«.

Pri mehki izterjavi gre za to, da pokličemo dolžnike in skozi prijeten pogovor ugotovimo, zakaj računi niso plačani, kakšni so načrti za poplačilo dolga in podobno. Zgodi se, da se v množici papirjev kakšen račun tudi spregleda, zato so takšni klici dobrodošli, saj se izboljšuje plačilna disciplina. Hkrati se o vsakem klicu izdela tudi poročilo, ki je že všteto v ceno in tako naročnik tovrstnih storitev lahko na podlagi poročil dobi popolno predstavo o razlogih, zakaj njegovi kupci računov še niso poravnali in kdaj jih bodo. Storitev je na voljo vsem oblikam podjetja ter društvom.

Izvršilni postopki:

Za vas lahko tudi pripravimo vlogo za izterjavo vašega dolga in vložimo izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne knjigovodske listine. Prav tako vaše zadeve tudi spremljamo.
Pomembno! Ne zastopamo nikogar pred sodišči, ker je to delo odvetnikov, pač pa le nudimo pomoč v okvirih, ki jih lahko.

 

Prosimo vas, da za kontakt z nami, povpraševanje, ponudbe v celoti izpolnete obrazec, mi pa vam bomo odgovor v najkrajšem možnem času posredovali na vaš elektronski naslov.