Izjava za javnost-Osebna asistenca

Samostojni podjetnik Eviras Boštjan Štefanič s.p s poslovno enoto Kosovelova 16 Celje podaja v zvezi s problematiko Osebna asistenca sledečo izjavo za javnost.

Radeče: 01.12.2019

Spoštovane Invalidke, Spoštovani Invalidi, Spoštovane Osebne asistentke ter Spoštovani Osebni asistenti.

Verjamemo, da vas je veliko, ki na eni strani osebno asistenco potrebujete za boljše in predvsem neodvisno življenje. Na drugi strani pa vas je tudi veliko, ki invalidom pomagate, ker veste, da to lahko počnete in ne zato, da bi se finančno okoristili na račun invalidnosti.

Zakon o osebni asistenci, ki se uporablja od 1.1.2019 je vsem nam prinesel veliko dobrega. Prinesel je tisto, kar nenazadnje tudi določa konvencija združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je republika Slovenija retificirala že davnega leta 2008. Kot posledica te konvencije je bil v letu 2010 sprejet tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Posledica zakona je, da so invalidom bolj dostopni tehnični pripomočki in prilagoditev vozila, ki jih sofinancira državni proračun. Trdno smo prepričani, da je tudi osebna asistenca del konvencije o pravicah invalidov do samostojnega življenja.

Vsem je najverjetneje jasno, kako je bil zakon o osebni asistenci sprejet in kakšen je. To, kar imamo danes ni zakon o osebni asistenci, tudi o kakšni asistenci razen z redkimi izjemami nebi mogli govoriti pač pa je to zakon o služenju na račun invalidnosti.

V obdobju od 26.11.2019 do 29.11.2019 smo na portalu 24Ur v rubriki Dejstva lahko brali članke na temo osebna asistenca.

V teh člankih se je prikazal ves gnili sistem kapitalizma, ter nesposobnosti ministrstva za delo. Izkazalo pa se je tudi, da so novinarji pisali članke po naročilu, saj so pokazali le en primer uporabnika in sicer dve osebi, ki sta na invalidskem vozičku in s pomočjo asistence živita bolje. Kdo je novinarjem plačal, da so se spustili v raziskovanje osebne asistence lahko ugibamo, velike izbire ni. Vemo, da sta dve invalidski organizaciji, ki bi na področju osebne asistence radi imeli monopol, oni vse drugi pa, če bo kaj ostalo. Imenovali jih nebomo, ker nas tako niti tožiti ne bosta mogli, ker imen ni. Če sta se pa sami našli v besedilu je to izključno njihov problem.

Moramo izraziti tudi nestrinjanje, kajti novinarka, ki je večinoma podpisana pod vsemi članki na Dejstva je bila s strani izvajalca osebne asistence tudi kontaktirana preko zasebnega sporočila na facebooku 27.11.2019 ob 21:19 z namenom, da bi pokazali tudi primer dobre prakse. Odreagirala je precej arogantno o primeru dobre prakse pa ne sluha ne duha, kajti to naročniki plačanih objav niso izrecno želeli.

Kot izvajalec osebne asistence vpisan v register izvajalcev pod ZOA46 se čutimo oškodovanega, kajti medij je poročal pristransko in ni hotel pokazati primerov dobre prakse, ampak je načrtno med bralci in gledalci želel ustvariti nestrpnost, češ, da je osebna asistenca le še en prisesek državnega proračuna in se troši davkoplačevalski denar, katerega pa tako v obliki prispevkov in davkov vsi prispevamo seveda tisti, ki ustvarjamo pridobitne dejavnosti ter dajemo delovna mesta.

Boštjan Štefanič, kot edini lastnik podjetja Eviras je že v mesecu juliju 2019 podal konkretne rešitve na ministrstvo za delo, kako rešiti težavo s prekomirnim odpiranjem s.pjev, ki zgolj asistenco delajo. Ministrstvo se je takrat tem predlogom le nasmehnilo. Seznanjeni so bili tudi mediji a se nihče razen dveh ni odzval. To odprto pismo si v celoti lahko preberete na spletni strani podjetja Eviras http://www.eviras.net/2019/07/09/odprto-pismo-zoa_novela_2019-predlog-sprememb-eviras-bostjan-stefanic-s-p/

Dejstvo je, da mnogi izvajalci osebne asistence nimajo kaj pokazati in so se dobesedno prisesali na državni proračun, ker jim zakon to dovoljuje, za razliko od našega podjetja, ki pa ima kaj pokazati. Mi vsa sredstva, ki jih prejmemo iz naslova osebne asistence namenimo v razvoj osebne asistence. Našim uporabnikom bomo v mesecu decembru v okviru osebne asistence ponudili tudi novost, ki bo sicer funkcionalna le v velikih mestih skupaj s poslovnim partnerjem.

Naši asistenti imajo opravljeno in ne kupljeno varstvo pri delu in varstvo pred požarom. Naši asistenti so usposobljeni za delo z osebo, ki jo imajo na skrbi. Prav tako so sposobni nadomeščanja primarnega asistenta, če je odsoten zaradi razlogov, ki mu jih dovoljuje delovnopravna zakonodaja. Naši asistenti uporabnike tudi vozijo okoli na željo uporabnikov in to brezplačno do določenega števila kilometrov. Naši uporabniki se tako lahko udeležujejo tudi vseh dogodkov na katere želijo priti pa brez pomoči asistenta nebi mogli. V našem informacijskem sistemu je tudi vsaka minuta zabeležena in do minute natančno lahko vemo in vidimo kdo od zaposlenih, ki imajo mimogrede vsi brez izjeme pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prisoten in dela pri uporabniku.

To je tisti pravi temeljni namen osebne asistence, ki ga nudijo naši asistenti in tega bi moral zasledovati tudi zakon v praksi. Zaradi tega družinski člani ne morejo biti asistenti svojim invalidom, ki v večini tudi poslovne sposobnosti nimajo in, če že govori zakon ter pravilnik, da uporabnik z asistenco opravlja sam to pri tistih brez poslovne sposobnosti ni mogoče. Dejstvo pa je tudi, da v tem primeru ne gre za boljše življenje uporabnika ampak boljše življenje finančno predvsem starša oz skrbnika ali pa, kar cele družine, kot smo videli in brali v enem članku v okviru dejstev na 24ur. Prinas se je celo izkazalo, da je pohlep teh staršev tolikšen, da so izvajalca osebne asistence pripravljeni speljati celo v kaznjiva dejanja, samo, da prejmejo svoj denar. V takem primeru pa je potem oškodovan uporabnik, ker prejme sklep o prenehanju izvajanja osebne asistence. Sklep se pošlje v vednost tudi financerju, kako je tak uporabnik zaradi pohlepa staršev potem nagrajen…?

Kot je bilo že v odprtem pismu pojasnjeno morajo samostojni podjetniki ostati izvajalci osebne asistence pod določenimi pogoji, vsi asistenti pa zaposleni. Tudi v našem podjetju se je pričelo dogajati, da naši zaposleni želijo postati podjetniki in hkrati tudi asistenti, kar jim zakon dovoljuje na žalost ampak ne zaradi asistence pač pa zaradi finančne koristi. Je torej pomoč invalidu ali pa kateri koli drugi osebi, če posplošimo pred finančno koristjo ali je najprej finančna korist in potem mogoče pomoč?

V podjetju Eviras si ne bomo dovolili, da bi nosili posledice za grehe drugih, zato smo zoper vodilne na ministrstvu in v mediju, ki je poročal o osebni asistenci pristransko pripravljeni vložiti tudi odškodninske tožbe za povzročeno poslovno škodo. Še posebej pa se tožba lahko vloži s strani lastnika podjetja Eviras, ker je oseba s slepoto, kajti v sredo 27.11.2019 je bila prikazana le ena plat, kako osebe s slepoto prejemajo velike vsote denarja na račun osebne asistence, seveda vse v skladu z blagoslovom zakonodajalca a ljudje, ki radi posplošujejo so si svoje mnenje ustvarili, kar pa ni rečeno, da je pravilno.

Boštjan Štefanič je bil 14 let prijavljen na zavodu za zaposlovanje, za zaposlitev so vsi inštituti v rs odpovedali, zato si jo je našel sam. Podjetje ima 7 let in ne živi od osebne asistence pač pa od svoje pridobitne dejavnosti to je računovodstvo, zato si v boju za osebno asistenco lahko privošči nekoliko več, kot tisti, ki svoj s.p vodijo iz postelje in to samo zaradi osebne asistence!